Стоимость печати

От 1м2 до 5м2От 4000р до 4500р за 1м2
От 6м2 до 10м2От 3500р до 4000р за 1м2
От 11м2 до 20м2От 3000р до 3500р за 1м2
От 21м2 до 50м2От 2500р до 3000рза 1м2
От 51м2 до 100м2От 2000р до 2500рза 1м2
От 101м2 до ∞От 2000рза 1м2